• Danh từ

  hình thức sử dụng một nhóm câu hỏi hoặc bài tập để thông qua các lời giải đáp mà xác định những đặc trưng tâm sinh lí, thói quen và cá tính, hay những hiểu biết, năng khiếu, v.v. của những cá nhân nào đó
  bài test kiểm tra trình độ ngoại ngữ
  việc thử nghiệm một tác dụng trên cơ thể để nghiên cứu các quá trình sinh lí khác nhau của cơ thể, hoặc để xác định trạng thái chức năng của những cơ quan nào đó hay của cả cơ thể nói chung
  làm test thử phản ứng thuốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X