• Kết từ

    (Khẩu ngữ) như thành thử
    cái gì cũng muốn, thành ra xôi hỏng bỏng không

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X