• Động từ

  (tiêu) lạm vào một khoản tiền khác
  tiêu thâm cả vào vốn

  Tính từ

  (vật có chất liệu mềm) có màu sẫm đen hoặc ngả về màu sẫm đen
  vải thâm
  mắt có quầng thâm
  môi thâm

  Tính từ

  (Văn chương) sâu (chỉ dùng với nghĩa bóng)
  "Sông sâu nước chảy đá mòn, Tình thâm mong trả, nghĩa tròn đấy đây." (Cdao)
  sâu độc và kín đáo
  mưu thâm
  ông ta thâm lắm!
  Đồng nghĩa: thâm hiểm, thâm nho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X