• đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi
    một thói tật đã thâm căn cố đế

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X