• Tính từ

  (lòng dạ) hiểm ác, sâu độc một cách khó lường
  mưu mô thâm hiểm
  con người thâm hiểm
  Đồng nghĩa: hiểm độc, hiểm sâu, nham hiểm, thâm độc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X