• Động từ

  đi sâu vào và cùng hoà mình trong một môi trường hoạt động nào đó
  nhà văn đi thâm nhập thực tế
  thâm nhập thị trường
  (yếu tố từ bên ngoài) ăn sâu vào và trở thành nhân tố tác động bên trong
  vi trùng thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp
  Đồng nghĩa: xâm nhập
  như truy cập
  thâm nhập vào ổ đĩa để lấy dữ liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X