• Danh từ

    thân cây có lóng phân thành đốt rõ rệt (như thân cây tre, cây mía, v.v.).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X