• Danh từ

    thân cây phát triển phình to lên thành củ, có thể ở trên hoặc dưới mặt đất (như ở cây su hào, v.v.).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X