• Tính từ

  (tự mình) trực tiếp làm việc gì chứ không để hoặc không sai người dưới làm
  được thủ tướng thân hành ra đón
  Đồng nghĩa: thân chinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X