• Danh từ

  thân thể, phần xác của con người, về mặt tách khỏi tinh thần, tình cảm
  thân xác to lớn
  linh hồn thoát ra khỏi thân xác
  Đồng nghĩa: thể xác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X