• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) vợ con
    "(...) Quan sơn nghìn dặm, thê nhi một đoàn." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X