• Tính từ

  từ mô phỏng tiếng trầm, gọn và vang đều đều như tiếng trống vẳng lại từ xa
  tiếng tát nước thì thòm trong đêm
  "Thì thòm trống điểm tàn canh, Để coi người ngọc, duyên lành trao ai?" (Cdao)
  Đồng nghĩa: thòm thòm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X