• Động từ

  (Khẩu ngữ) cho với thái độ khinh bỉ
  thí cho mấy đồng
  cho để làm phúc, không lấy tiền
  bát cháo thí
  nhà thương thí (ph; bệnh viện chữa bệnh không lấy tiền, dành cho người nghèo thời trước)
  Đồng nghĩa: bố thí

  Động từ

  chấp nhận mất, chấp nhận bỏ một quân cờ nào đó để cứu gỡ một thế cờ, một nước cờ
  thí pháo cứu xe
  cờ bí thí tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X