• Động từ

  (Khẩu ngữ) thí bỏ, chấp nhận mất đi những người hoặc lực lượng nào đó để làm cho được việc gì
  thí mạng bọn tay chân để giữ uy tín
  liều mạng với ai để quyết làm việc gì
  thí mạng với giặc
  vào hang hùm ấy để thí mạng à?
  (làm việc gì) bỏ hết sức lực ra, bất chấp hậu quả
  làm thí mạng từ sáng đến tối
  phóng xe thí mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X