• Động từ

  có những thay đổi cho phù hợp với điều kiện mới, yêu cầu mới
  thích ứng với nền kinh tế thị trường
  (Ít dùng) như thích nghi
  không thích ứng với môi trường nóng ẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X