• Tính từ

  hợp với yêu cầu và đáp ứng tốt các đòi hỏi
  các điều kiện thích hợp
  không thích hợp với cuộc sống xô bồ
  Đồng nghĩa: phù hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X