• Tính từ

  thiếu lịch sự, thiếu tế nhị đến mức tục tằn
  cách ăn uống thô tục
  Đồng nghĩa: tục, thô lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X