• Động từ

  thoả thuận, câu kết ngầm với nhau để làm việc trái phép
  thông đồng với giặc
  Đồng nghĩa: móc ngoặc, thông lưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X