• Động từ

  báo cho mọi người biết tình hình, tin tức bằng lời nói hoặc văn bản
  thông báo giờ tàu chạy
  thông báo kết quả tuyển sinh
  Đồng nghĩa: thông tin

  Danh từ

  bản thông báo hoặc lời thông báo
  ban thường vụ ra thông báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X