• Động từ

  (cơ quan hoặc người có thẩm quyền) đồng ý chấp thuận cho được thực hiện, sau khi đã xem xét, thảo luận
  thông qua nghị quyết
  bản dự thảo đã được quốc hội thông qua
  Đồng nghĩa: phê chuẩn, phê duyệt
  nhờ vào, dựa vào khâu trung gian để thực hiện một công việc nào đó, khi không thể thực hiện trực tiếp
  ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thông qua quỹ tấm lòng vàng'

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X