• Tính từ

    (thời gian làm việc) liền một mạch thành một buổi, chứ không chia làm hai buổi
    làm thông tầm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X