• Động từ

  hiểu biết và nắm rất rõ, có thể làm hoặc sử dụng một cách thành thạo
  nói tiếng Anh thông thạo
  thông thạo đường đi lối lại trong làng
  Đồng nghĩa: thạo, tinh thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X