• Động từ

  truyền tin, báo tin cho người khác biết
  thông tin sai sự thật
  thông tin cho mọi người cùng biết
  Đồng nghĩa: thông báo

  Danh từ

  điều hoặc tin được truyền đi cho biết (nói khái quát)
  bài viết có lượng thông tin cao
  sự truyền đạt, sự phản ánh tri thức dưới các hình thức khác nhau, cho biết về thế giới xung quanh và những quá trình xảy ra trong nó
  xử lí thông tin trên máy tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X