• Tính từ

    từ mô phỏng tiếng như tiếng đấm liên tiếp vào vật mềm
    đấm lưng nhau thùm thụp

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X