• Tính từ

  (Từ cũ) thuộc bậc cao, hạng cao
  thực vật thượng đẳng
  Trái nghĩa: hạ đẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X