• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) bức thư để trong phong bì
    "Cho theo một đứa tiểu đồng, Thư phong một bức dặn cùng Vân Tiên." (LVT)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X