• Kết từ

    (Phương ngữ) thảo nào
    hổm rày nó ốm, thảo hèn không thấy đi học

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X