• Động từ

  thu không đạt mức, ở dưới mức được coi là bình thường trong sản xuất, kinh doanh
  chống thất thu thuế
  mùa màng thất thu do hạn hán kéo dài
  Trái nghĩa: bội thu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X