• Tính từ

  hoàn toàn tường tận, sâu sắc ở mọi khía cạnh
  hiểu thấu triệt vấn đề
  Đồng nghĩa: thấu đáo

  Động từ

  hiểu hoặc thực hiện một cách đầy đủ, triệt để
  thấu triệt đường lối
  Đồng nghĩa: thấu suốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X