• Thông dụng

  Danh từ

  Con thuyền thần thánh
  Phi thuyền thần thánh
  Con tàu vũ trụ thần thánh
  Đồng nghĩa: Thần châu (trong một số trường hợp do thói quen coi "chu" là "châu")
  • Thí dụ: Tàu vũ trụ Thần Châu đã rời bệ phóng ở trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X