• Động từ

  xem xét nhằm đánh giá để xác định, quyết định
  thẩm định văn chương
  hội đồng thẩm định tính khả thi của dự án
  Đồng nghĩa: giám định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X