• Danh từ

    khoảng thời gian từng mười năm một của một thế kỉ, tính từ năm đầu của thế kỉ trở đi
    thập kỉ 80 của thế kỉ XX (từ năm 1980 đến năm 1989)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X