• Tính từ

  (tính người) tự bộc lộ mình một cách tự nhiên như vốn có, không giả dối, không giả tạo
  tính thật thà, có sao nói vậy
  Đồng nghĩa: thiệt thà, thực thà
  (tính người) đàng hoàng, không tham của người khác
  con người thật thà
  sống thật thà, không gian lận
  Đồng nghĩa: thiệt thà, thực thà
  Trái nghĩa: gian giảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X