• Danh từ

    năng lượng do vị trí tương đối hoặc cấu trúc mà có, chứ không phải do chuyển động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X