• Danh từ

  tư cách và danh dự, cái làm cho người khác coi trọng mình khi tiếp xúc (nói tổng quát)
  giữ thể diện cho gia đình
  mất thể diện
  Đồng nghĩa: sĩ diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X