• (Khẩu ngữ) tổ hợp dùng để biểu thị ý khẳng định rằng điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra, cho dù tình huống bất cứ ra sao
    thể nào tôi cũng đến
    "Giá đừng có dậu mùng tơi, Thể nào tôi cũng sang chơi thăm nàng." (NgBính; 12)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X