• Phụ từ

  đôi khi xảy ra, không thường xuyên
  hai người thỉnh thoảng mới gặp nhau
  cái xe thỉnh thoảng lại hỏng
  Đồng nghĩa: thi thoảng, thảng hoặc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X