• Danh từ

    công việc hành chính của thành phố, thị xã, ở một số nước
    toà thị chính (toà nhà làm việc của thành phố)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X