• Tính từ

  (Từ cũ) phải trái
  "Kề tai mấy mỗi nằn nì, Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi." (TKiều)

  Động từ

  (người đời) gièm pha, bàn tán chê bai
  đặt điều thị phi
  chịu tiếng thị phi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X