• Động từ

    thịnh vượng hay suy vong (nói khái quát)
    sự thịnh suy của một triều đại

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X