• Danh từ

    (Kiểu cách) tình cảm tốt đẹp trong đối xử, tiếp đón (thường là với khách lạ)
    cảm ơn tấm thịnh tình

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X