• Động từ

  hợp lại thành một khối với một cơ cấu tổ chức và sự điều hành quản lí chung
  thống nhất đất nước
  thống nhất các lực lượng vũ trang
  Đồng nghĩa: hợp nhất
  làm cho phù hợp với nhau, không mâu thuẫn nhau
  thống nhất đồng hồ trước trận đấu
  hai người đã thống nhất ngày cưới

  Tính từ

  có sự phù hợp, nhất trí với nhau, không mâu thuẫn nhau
  kế hoạch còn thiếu thống nhất
  ý kiến không thống nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X