• Danh từ

  bản kê thời gian và trình tự làm các công việc khác nhau theo quy định (thường là trong ngày, trong tuần lễ)
  lập thời gian biểu
  thực hiện đúng thời gian biểu
  Đồng nghĩa: thời khắc biểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X