• Động từ

  hạ thấp mình xuống một cách nhanh và đột ngột, thường là để tránh hoặc để trốn
  ngồi thụp xuống
  Đồng nghĩa: sụp

  Tính từ

  từ mô phỏng tiếng trầm và nặng như tiếng đấm tay vào vật mềm
  đấm thụp vào lưng bạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X