• Động từ

  (Ít dùng) bừng tỉnh và nhận thức ra được lẽ phải, giúp cho thoát khỏi được sự mê muội sai lầm nào đó.
  gợi ra và làm trỗi dậy một cách mạnh mẽ những cái vốn tiềm tàng trong con người
  bài thơ làm thức tỉnh lòng yêu nước
  lương tri thức tỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X