• Động từ

  làm như thật , hoặc chỉ dùng một ít hay trong thời gian ngắn, để qua đó xác định tính chất, chất lượng, đối chiếu với yêu cầu
  thử quần áo
  tổ chức cho học sinh thi thử
  ăn thử xem có ngon không
  dùng những biện pháp kĩ thuật hay tâm lí để phân tích, xem xét đặc tính, thực chất của sự vật hoặc con người cần tìm hiểu
  thử máu
  thử lòng nhau
  làm để xem kết quả ra sao, may ra có thể được (thường dùng trong lời khuyên nhẹ nhàng)
  thử nhớ lại xem
  lấy kìm vặn thử xem, biết đâu lại được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X