• Tính từ

  (Từ cũ, hoặc id) có giá trị thiết thực, mang lại lợi ích thực tế
  tính thực dụng của đề tài khoa học
  chỉ nhằm vào những gì có thể mang lại lợi ích vật chất thiết thực và trước mắt cho mình, không quan tâm đến những mặt khác
  lối sống thực dụng
  con người thực dụng
  Đồng nghĩa: thực dụng chủ nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X