• Danh từ

  từ có ý nghĩa từ vựng độc lập và có khả năng làm thành phần câu
  danh từ, tính từ, động từ là những thực từ
  Đồng nghĩa: từ thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X