• Tính từ

  (đi) thong thả và lặng lẽ từ chỗ này đến chỗ nọ, có vẻ như không chú ý gì đến việc mình đang ở đâu và đang đi đâu
  bé chơi tha thẩn ở ngoài sân
  đi tha thẩn trong làng
  Đồng nghĩa: nhẩn nha, thơ thẩn, xa xẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X