• Động từ

  giúp người chỉ huy trong việc xếp đặt và tổ chức thực hiện các kế hoạch quân sự
  ban tham mưu
  sĩ quan tham mưu
  (Khẩu ngữ) góp ý kiến có tính chất chỉ đạo giúp cho cấp lãnh đạo
  tham mưu cho cấp trên
  Đồng nghĩa: tư vấn

  Danh từ

  người làm công tác tham mưu
  bàn bạc với các tham mưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X